Faglige teams

Vores teams tager alle udgangspunkt i at undersøgelse, behandling og træning som udgangspunkt følger “best practice”. Nyeste forskning bliver bl.a. diskuteret i pågældende team og herefter praktiseret i det omfang det er relevant og praktisk mulig at anvende.

Endvidere bruger vores teams logbøger på deres hold. Logbogen har til hensigt at kvalitetssikre træningen. For mere information om de enkelte teams – se højremenu