Bækkenbundsfysioterapi (gyn.obs)

Underlivssmerter
Muskulære spændinger i underlivet er typisk årsag til smerter. Smerterne kan komme til udtryk ved belastninger, ved seksuel samvær og endda i hvile. Årsagen til problemet med muskelspændnger og smerter i fx lyskeregionen, inderlår, over kønsbenet,  baller og til tider lænd og lår, kan være mange. Velkendte årsager er dårlige arbejdsstillinger, stress, overbelastning fx grundet dårlig holdning eller ensidige belastninger.

Nedsynkning af underlivsorganer
Årsagen til nedsynkning eller ‘bule I skeden’ er oftest slappe skedvægge. Hvis ikke skedvæggen er stabiil, kan typisk blæren, endetarmen eller livmoder synke ned og mærkes som en bule i skeden. Det er vigtigt, at underiivsorganerne understøttes af en stabil og stærk bækkenbund. Samtidig findes der hjælpemidler, som kan stabilisere skedevæggene.

Halebenssmerter
Smerter fra halebenet kan opstå efter faldtraume, overbelastning og efter fødsler. Smerterne kan oftest behandles med udspændinger af ledbånd og muskler omkring halebenet. Udspænding foregår typisk ved at fysioterapeuten gennem anus udspænder relevante muskler og ledbånd. Ofte kræver det få behandlinger.

Problemer efter fødsler
Graviditet og fødsel er en STOR belastning for bækkenbunden. Faktisk overstrækkes musklen mere end 3 gange sin egen længde i forbindelse med fødsel. Det er selvfølgelig en hård belastning for bækkenbundsmuskulaturen og ofte briste nogle eller mange af muskelfibrene i den forbindelse. Er bristningen særlig voldsom og strækker sig helt ned mod den anale ringmuskel, kaldes det en sphincter ruptur. Disse kvinder vil have brug for korrekt bækkenbundstræning og har med korrekt træning, en god prognose for at komme sig igen. Uanset graden af bristning, er en fødsel en stor belastning for bækkenbunden og kan medføre nedsat evne til at knibe ordentligt sammen og dermed nedsætte evnen til at kontrollere urin, tarmluft og til tider afføring.

Urininkontinens
Det skønnes at mellem 300.000 – 500.000 danskere  lever med en form for inkontinens i en periode af deres liv. Ofte er det kvinder, der møder udfordringer med at kontrollere urinen efter de har fået børn. Der findes to former for inkontinens, nemlig stressinkontinens og urgeinkontinens.

 • Stressinkontinens definers ved manglende evne til, at kontrollere urin, i forbindelse anstrengelse som hop, løb, nys, host, løft og fx grin
 • Urgeinkontinens definers ved nedsat evne til at undertrykke en pludselig stærk trang til at skulle på toilettet, og som er svær at undertrykke. Ofte flere hyppige vandladning end normalt.

Det er ikke unormalt at have både urge- og stressinkontinens samtidigt. Bækkenbundstræning bør være førstevalg i behandling af inkontinens. Alligevel er der få kvinder, der henvises til træning af den praktiserende læge eller specialafdeling på sygehuset. Det fremgår af en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen, der har evalueret udredning og behandling af inkontinens.

Afføringsinkontinens
Samme problemer kan være tilfælde ,når det drejer sig om nedsat evne til at holde på tarmluft og afføring. Forstoppelse og/eller træg mave kan også give problemer med underlivet.

Inkontinens hos mænd
Inkontinens hos mænd vil typisk være klager over mange natlige toiletbesøg, efterdryp og hyppigere vandladninger I dagtimerne. Udfordringer med at holde på urinen efter fjernelse af prostatakirtle (prostatektomi) er også velkendt. Her er det væsentligt at have en god bækkenbund, hvilket har vist sig at være et godt reskab til at øge kontrollen og nedsætte hyppigheden at toiletbesøg. Nedsat potens kan også behandles med bækkenbundsøvelser.

Hvad sker der hos gyn.obs.fysioterapeuten
Ved første besøg hos fysioterapeuten skal vi sammen kortlægge dit problem. Herefter bliver du instureret i anatomien og funktionen af underlivet og bækkenbunden. Derefter undersøges bækkenbunden (både for mænd og kvinder) for at kortlægge og diagnosticere problemet. Vi vil sammen lægge en plan for den videre behandling  og du vil blive vejledt I øvelser, få gode råd om fx aflastning af underlivet, drikkevaner, kostvaner, mm.

Dorthe Svarre

Fysioterapeut

Min profil
Mit navn er Dorthe Svarre

Jeg har:

 • De fleste relevante kurser inden for gyn.obs regi siden 1997, heriblandt intern undersøgelse af bækkenbunden og bækkenbundsfunktionen, bækkensmerter, efterfødselsproblematikker, smerter ved halebenet  og smerter i underlivet (bl.a ved samleje samt vulvadynismerter).
 • Arbejdet med gynækologi, urologi, obstetrik og smerterpatienter på Herlev Hospital siden 1996
 • Arbejdet med gyn.obs  patienter i Ballerup Fysioterapi & Træningscenter siden 2003 og frem til i dag
 • Løbende opdateret fagligt inden for området både nationalt og internationalt

Jeg har mange års erfaring med diagnoser og behandling i relation til:

 • Urininkontinens
 • Afføringsinkontinens
 • Underlivssmerter
 • Smerter ved/I halebenet
 • Smerter ved med samleje
 • Nedsynkning af blære, endetarm og livmoder
 • Graviditetsrelateret bækkensmerter
 • Inkontinens hos mænd

Kontakt mig endelig, hvis du har spørgsmål eller tal med din læge om hvorvidt dette kunne være relevant for dig. Lægen kan henvise til klinikken, så du får sygesikringstilskud og eventuelt tilskud fra  ’danmark’.

Ring til klinikken på tlf. 44651700

På gensyn!
Gyn.obs.fysioterapeut
Dorthe Svarre