Parkinson

Holdet henvender sig til:
Patienter med diagnosen Parkinson, som er egnet til at træne på et hold.

Før du starter på holdet:
Skal du have en henvisning fra din læge/neurolog med speciale 62 (vederlagsfri fysioterapi). Desuden skal du have en individuel konsultation hos en fysioterapeut, hvor der vil indgå forskellige tests, og det vil blive vurderet, hvad der er det bedste tilbud til dig.

Formål:
Formålet med træningen er at give dig de bedst mulige fysiske forudsætninger til at håndtere en dagligdag med en progressiv sygdom.

Dokumentation for effekt:
Forskning viser, at patienter der træner jævnligt oplever bedre fysisk funktionsniveau og øget livskvalitet. I 2012 gennemgik vi et kvalitetssikringsprojekt på klinikken, for at optimere vores træningstilbud til Parkinsonpatienter, og dette har betydet, at vi følger de kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og erfaringer fra Parkinsonforeningen.

Indhold:
Holdtræningen består af styrke-, kredsløbs- og gangtræning. Desuden prioriteres bevægetræning og balancetræning. Vi lægger vægt på hele tiden at udfordre hver enkelt deltager bedst muligt, så du træner med relevant intensitet og under hensyntagen til dagsformen.

Træningstidspunkt(er) og forløb:
Der er mulighed for at træne på Parkinson specifikke hold 2-3 gange om ugen mandag til fredag formiddag. For træning om eftermiddagen se pjece "Neurologisk hold”.

________dag, kl._________

________dag, kl. ________

Ansvarlige fysioterapeuter:
Brian Klintskov, Ida-Louise Thaulow, Jens Hjorthøj og Peter Rogge