Magnus Høyer-Hansen

3. maj - 2021

Jeg er uddannet fysioterapeut fra Professionshøjskolen Absalon – Roskilde i januar 2021.

Jeg har under min uddannelse arbejdet i en privat praktiserende sportsklinik og har arbejdet i FysioDanmark siden marts 2021.

Jeg arbejder målorienteret med mine patienter gennem en faglig og evidensbaseret tilgang, med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer.

Jeg er igang med at videreuddanne mig til sportsfysioterapeut igennem Dansk Selskab for Sportsfysioterapi.

Hold:
Bassinhold
Ryghold

Kurser:
Sportstaping
Sportsfysioterapi DSSF – løbende kurser