AKKREDITERET

13. oktober - 2021

Den 4. oktobe r2021 blev klinikken akkrediteret
af IKAS med alle 54 indikatorer helt opfyldt