Nyt fra os

13. oktober - 2021

– vi får 2 nye medarbejdere 1.12.2021.
– Og så vil vi (gen)åbne vores omklædningsrum senest 1.11.2021