Kontrakt for brugen af træningscenteret

Medlemskab
Dit medlemskab er personligt og kan kun benyttes af dig.

Sætte medlemskab i bero og opsigelse
Dit medlemskab kan sættes i bero. Bero perioden skal være på min. 7 dages varighed og maksimum 6 måneder. Opsigelse af BS medlemskab (betalingsservice) kan ske med løbende måned. Medlemskabet skal være aktivt i opsigelsesperioden. Bero og opsigelse skal ske skriftligt til klinikken på mail eller med en bero- eller opsigelsesblanket, som du kan få i receptionen. Bero kan ikke tilbagedateres.

Udelukkelse ved udeblivelse af betaling
Såfremt du ikke betaler rettidigt, udelukkes du fra træning, indtil betaling er modtaget.

Medlemskort
Når du træner i klinikken, skal du ved hvert besøg registreres. Dette gøres ved at føre sygesikrings-kortet gennem kortlæseren, som står i receptionen. Registrering kan også foregå ved manuel indtastning. Du skal underrette klinikken ved ændringer af navn, adresse og telefonnummer. Har du et abonnementsmedlemskab, skal du informere klinikken, hvis du får et nyt betalingskort.

Træningsarmbånd
Hos Fysio Danmark Ballerup tilbyder vi dig den mest optimale træning i vore HUR trænings-maskiner.
Derfor vil der i abonnementet indgå et ekstra gebyr på kr. 50,- for et træningsarmbånd.
Dette er nødvendigt for at effektivisere din træning og gøre det lettere at anvende vore trænings-maskiner.

Helbredstilstand
Du er som medlem og gæst selv ansvarlig for, at din helbredstilstand er sådan, at du uden risiko kan deltage i aktiviteter i klinikken.

Doping
Brug af doping betyder øjeblikkelig bortvisning og afvikling af medlemskab.

Trivselsregler og træningsforskrifter
Du skal følge gældende trivselsregler og følge de anvisninger om træningsmetoder og anvendelse af udstyr, som meddeles af klinikkens personale. Du skal rydde op efter dig, således at der er ryddet til næste medlem. Du skal huske håndklæde, når du træner. Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt at medbringe børn under 12 år i træningssalen, med mindre andet er aftalt.

Udelukkelse af medlem
Klinikken forbeholder sig ret til, uden angivelse af grund, omgående at afbryde denne aftale. I sådanne tilfælde tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger. I grove tilfælde af brud på reglerne, som f.eks. udlåning af dit medlemsnummer til en anden, sker udelukkelse uden tilbagebetaling af evt. forudbetalinger.

Forandringer
Klinikken forbeholder sig ret til ændringer i åbningstiderne og til at ændre på holdaktiviteterne. Prisændringer varsles med minimum 1 måneds varsel.